Čierny Sneh


Padá, padá,
nieto tu nikoho
kto by ho zastavil
a tak padá
a neprestáva
a skrýva
všetko dobré
čo sa ešte
skryť dá.
Čierny sneh.

Lunatic

Všetky texty na tejto stránke sa považujú za duševné vlastníctvo ich autorov.